ಸ್ವಾಗತ.......!!

Wednesday, 10 October 2012

ಸುಮಾರು 1 ವರುಶದ ನ೦ತರ ಗೀಚಿದ್ದು, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕುಎನೋ ನೆನ್ಪಾಗ್ತದೆ
ಮರೆಯೊಕ್ ಹೊದ್ರೆ, ನನ್ದೆ ಮರ್ವಾದೆ ಹೋಗ್ತದೆ
ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಮದ್ಯ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ
ಮಧ್ಯಾನ ಬೆಳದಿ೦ಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ

ಸಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೋ
ಆ ದೇವರ ಮೇಲೊ, ದೇವ್ರಾಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಧದಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಆ ಭಗವ೦ತ ಕೋಡ
ಯಾರದೋ ಧ್ಯಾನದಲಿ,
ನಾ ಮಾತ್ರ ಅರೆ ಮುಳುಗಿದ ಹಡಗಿನ ತುದಿಯಲಿ.......

ಕಣ್ಣಲಿ ಎನೋ ಹರಿತದೆ, ಮನಸೂ ಮುರಿತದೆ
ನಮ್ ಭೂತ ನನ್ನೆ ಅಣಕಿಸ್ತದೆ, ಭವಿಶ್ಯ ಕವಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ
ಮರ್ಯೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತದೆ,
ಹ೦ಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನ ಹೋಗ್ತದೆ,
ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕನಸೂ ಕಾಡ್ತದೆ

-- MJ
[ end ing yaako sari illa????? yake andre nan lifuu hange alva so....... ha ha ]

1 comment: